Zinc Euro

Za vznikom spoločnosti Zinc Euro, a. s., stojí skúsený a oceňovaný odborník z oblasti financií Jaroslav Kiska.

Zdroj: www.forbes.sk

Spolu so synmi Michalom a Marošom vybudoval firmu, ktorá klientom pravidelne prináša zaujímavé výnosy.

Od začiatku kariéry ste podnikali s rodinnými príslušníkmi. Čo pre vás znamená rodinný biznis? 

Ak na uskutočnenie zámeru potrebujete spoločníkov, musíte nájsť človeka blízkeho svojmu mysleniu, s podnikateľským duchom, s ktorým sa viete deliť o obchodné príležitosti. S rodinnými príslušníkmi podnikám preto, lebo máme rovnaké biznisové hodnoty. V živote uznávam rodinné hodnoty, ale zásadne ich nespájam s tými biznisovými.

Ktoré zo svojich pracovných skúseností považujete v kariére za kľúčové? 

Delegovať právomoci a manažovanie na jednotlivé úrovne firmy a sústrediť sa na strategické smerovanie biznisových myšlienok. Keď som zriadil Quatro online akvizičné digitálne pôžičky, delegoval som právomoci na tím a v priebehu šiestich mesiacov dokázali jeho členovia predať najviac online pôžičiek na slovenskom trhu vrátane bánk.

Ste odborníkom na financie s dlhoročnými skúsenosťami, dvakrát ste získali ocenenie Manažér roka. Ak by ste mali dať ľuďom len jednu radu ohľadom peňazí, ako by znela? 

Moje krédo znie: investovať do produktu, ktorý nestratí vloženú istinu, tenor je od dvoch do piatich rokov, robiť si kontinuálne na mesačnej báze vlastný názor na kondíciu investovaných peňazí a vyhľadávať investičné produkty, ktoré po splnení prvých dvoch bodov majú reálny výnos desať percent ročne.

Naša firma funguje ako organický celok riadený rodinným holdingom.

Spolu so synmi Marošom a Michalom stojíte na čele spoločnosti Zinc Euro, ktorá sa zaoberá financiami a investovaním. Ako máte vo firme rozdelené úlohy? 

V súčasnej štruktúre riadenia firmy vystupujem vo funkcii shadow CEO, na predstavenstvách mám na starosti rozvoj, vízie a stratégie nášho rodinného holdingu. Spoločníci (synovia Maroš a Michal) majú v gescii celú exekutívu a chod holdingu s jednotlivými akciovými spoločnosťami, ktoré dokopy spravujú investície v hodnote cez osemdesiat miliónov eur. 

Zinc Euro, a. s., spolupracuje so skúsenými investormi, ale aj s ľuďmi, ktorí sa so svetom investícií ešte len zoznamujú. Aké produkty máte pre nich k dispozícii? 

Zinc Euro má širokú škálu investičných produktov a proces investovania je komfortný a bezproblémový. Vďaka VIP servisu má investor prístup k Zinc privátnemu bankárovi, ktorý je prakticky „na dosah ruky“ a zabezpečí všetko, čo potrebuje. 

Aké výnosy garantujete klientom? 

Počas ôsmich rokov existencie Zinc Euro každá investícia generovala klientovi pravidelný mesačný výnos. Žiaden klient nestratil z investície ani euro, len zarobil, čo potvrdzuje nezávislý audítorský výrok. Konečný výnos investora závisí od výšky investície a režimu investovania. Aktuálne ročné výnosy sa pohybujú na úrovni osem až dvanásť percent.