Zinc Euro

P2P investovanie sa teší čoraz väčšej obľube

P2P investovanie predstavuje nový a rastúci segment finančného trhu hovorí Maroš Kiska, predseda predstavenstva spoločnosti Zinc Euro, ktorá je podľa tržieb najúspešnejšou v tomto segmente na slovenskom trhu. Zanieteného úspešného podnikateľa sme sa spýtali, do čoho možno takýmto spôsobom investovať, ako P2P investovanie prebieha a tiež nás zaujímalo, či sú investície chránené.

KTO JE …

Maroš Kiska, predseda predstavenstva spoločnosti Zinc Euro, a.s., po úspešnom absolvovaní postgraduálneho štúdia Accounting and Finance na Warwick Business School začal pracovať ako audítor v spoločnosti BDO so zameraním na finančné spoločnosti. Aj napriek rozbehnutej kariére sa rozhodol vrátiť na Slovensko a v roku 2014 spoločne s bratom Michalom a otcom Jaroslavom Kiskom založili spoločnosť Zinc Euro, v ktorej investori doteraz preinvestovali takmer 80 miliónov eur.

Ako by ste charakterizovali P2P investovanie?

P2P investovanie, teda investovanie prostredníctvom peer-to-peer platformy je forma alternatívneho investovania, ktorá prináša investorom väčšiu kontrolu, diverzifikáciu a potenciálne vyššie výnosy v porovnaní s bežnými možnosťami. 

Táto forma umožňuje investovať jednotlivcom bez potreby tradičných finančných inštitúcií a investori tak majú väčšiu a priamu kontrolu nad svojimi investíciami.

Koľko spoločností podniká formou P2P investovania na Slovensku?

Formou P2P investovania na Slovensku podniká päť spoločností. Sú tu aj ďalšie, ale ich biznis je postavený na inom princípe. Zinc Euro je podľa tržieb najúspešnejšou P2P spoločnosťou na slovenskom trhu.

Čo Vás na P2P zaujíma, prečo sa venujete tomuto biznisu?

P2P investovanie predstavuje nový a rastúci segment finančného trhu. Je čoraz populárnejšie a prináša nové výzvy, technologické riešenia, možnosti pre investície a financovanie. Za dôležité považujem, že naše podnikanie prináša pridanú hodnotu pre obe strany. Investorom umožňuje dosiahnuť vyššie výnosy a zároveň žiadateľom o pôžičky poskytuje prístup k financovaniu, ktoré by pre nich nebolo dostupné prostredníctvom tradičných kanálov. 

Aké investičné produkty ponúkate?

Investície prostredníctvom P2P umožňujú komukoľvek, skúseným investorom aj bežným ľuďom, pravidelne investovať svoje financie tak, že ich požičiavajú iným osobám. Na takomto investičnom produkte mohli doteraz dlhodobo, stabilne a predvídateľne zarábať iba banky alebo veľkí inštitucionálni investori akými sú napríklad penzijné fondy. Na rozdiel od investovania do verejne obchodovateľných akcií alebo dlhopisov je P2P chránené od krátkodobých výkyvov nestabilných finančných trhov.

Ako takéto investovanie funguje?

Naši investori poskytujú pôžičky priamo dlžníkom, ktorými sú fyzické osoby. Inak povedané, peniaze vložené investormi sprostredkováva Zinc Euro rovno žiadateľom o pôžičku. Ide o požičiavanie na základe občianskeho zákonníka. Investori doteraz u nás preinvestovali takmer 80 miliónov eur. Medzi našich investorov patrí viac ako 300 popredných slovenských podnikateľov, ktorí stoja za firmami s miliónovými obratmi a medzinárodným renomé. Investor na seba neberie žiadne kreditné riziko sprostredkovateľa, ktorým je Zinc Euro.

S kým majú P2P investori zmluvný vzťah, je to Zinc Euro? 

Zmluvný vzťah má investor priamo s dlžníkmi, čím sa vytvára neskutočná možnosť diverzifikácie, lebo môže mať tisícky dlžníkov v priebehu investovania. Investor ako fyzická osoba uzatvára s zmluvu o pôžičke s dlžníkom, fyzickou osobou. Zároveň má rámcovú zmluvu so Zinc Euro a voči našej spoločnosti vystupuje ako spotrebiteľ.

Kto môže byť P2P investorom a aká je požadovaná vstupná investícia?

P2P investorom môže byť len fyzická osoba a musí mať účet v banke z krajiny, ktorá je členom Európskej únie.

Pohodlný VIP režim investora v Zinc Euro sa začína pri investícii od 10 000 eur. Okrem podpisu dokumentácie a prevodu prostriedkov nemusí investor vykonávať žiadne operácie.

A kto si môže u Vás požičať?

Zinc Euro poskytuje pôžičky výlučne pre fyzické osoby. Čo sa týka záujemcov o pôžičku, vieme poskytnúť servis aj klientom, ktorých ich banky nedokážu obslúžiť. Avšak niekedy až 90 percent takýchto záujemcov zamietame, kvôli nášmu prísnemu skóringovému systému.

Ako sa líši pôžička v Zinc Euro od pôžičky v komerčnej banke?

Pri poskytovaní pôžičky sa celkovo správame ako banky. Opierame sa skóringový model, ktorého základy postavil analytický team na základe viac ako 25-ročných skúseností. Vyhodnocujeme neplatičov po 90 dňoch neplatenia, spolupracujeme s licencovanými spoločnosťami, ktoré riešia aj pohľadávky bežných bánk a podobne.

Môže sa P2P pôžička pretransformovať na kapitálový vstup do podniku?

Nie, to nie je možné. Pri P2P investovaní ide o poskytnutie pôžičky. Investor poskytuje finančné prostriedky žiadateľovi o pôžičku, ktorý má záväzok vrátiť tieto prostriedky vrátane úrokov v určenom časovom horizonte.

Aké produkty máte v portfóliu a aký priemerný ročný výnos u Vás získa investor? 

V portfóliu máme viaceré produkty, z jednej strany sú to investície a z druhej zasa pôžičky. Najžiadanejšia je päťročná investícia s ročným výnosom od 8 do 12 percent. Každá investícia má pravidelný mesačný výnos, ktorý môže byť vyplácaný alebo reinvestovaný. Výnos posielame na bankový účet hneď od prvého mesiaca, čo je v tejto brandži jedinečné. Konečný výnos závisí od výšky investície a režimu investovania. To znamená, či sa investor rozhodne reinvestovať istinu aj výnos alebo iba istinu a výnos si ponechá.

Akej ochrane podliehajú P2P investície prostredníctvom Zinc Euro?

Všetky investície chránime našim Garančným fondom. Žiaden z našich investorov počas ôsmich rokov existencie našej spoločnosti neprišiel ani o euro svojej investície, čo potvrdzuje aj správa nezávislého audítora. Naopak, každý svoju investíciu zhodnotil. Zároveň viac ako 90 percent investorov u nás opakovane investuje, takže sa tešíme ich dôvere.

Kedy sa táto forma ochrany aktivuje?

Ochrana sa aktivuje v prípade, že dlžník je v omeškaní s minimálne troma splátkami pôžičky. Vtedy Zinc odkúpi zlyhaný úver od investora a vráti mu celý zostatok istiny, ktorý dlžník nesplatil. Tento postup zaručuje, že žiaden investor nikdy nestratil ani cent.

Investori sú chránení aj preventívne, našim rigoróznym, pravidelne kalibrovaným skóringovým systémom, s ktorým denne pracuje trojčlenný tím štatistikov s desiatkami rokov skúseností v spotrebiteľskom financovaní.

Vstupuje investor priamo do systému alebo komunikuje s vašim pracovníkom?

Samotný proces je pre investora komfortný. Diverzifikácia jeho investície medzi dlžníkov, ktorí prešli prísnym skóringovým modelom je automatizovaná. VIP servis zabezpečuje, že investor ma k dispozícii Zinc privátneho bankára, s ktorým sa môže kedykoľvek stretnúť, je takpovediac „na telefóne“ a zabezpečí pre investora všetko, čo potrebuje.

Investovanie prostredníctvom platformy Zinc Euro poskytuje investorom vysokú mieru transparentnosti a monitoringu. V rámci svojej klientskej zóny majú každý deň prístup k podrobným a aktuálnym informáciám o svojich financiách, vrátane výšky investície a výnosu.

Koľko zamestnancov ma Zinc Euro a s akými systémami pracujú?

Spoločnosť Zinc Euro aktuálne zamestnáva 40 ľudí na trvalý pracovný pomer. Niektoré činnosti si zabezpečujeme prostredníctvom externých partnerov. Prioritne, na zabezpečenie efektivity fungovania firmy, sa snažíme priebežne implementovať nové inovatívne postupy a riešenia. Na podporu pracovnej činnosti využívame jednak štandardné postupy, ale aj systémy vyvíjané na mieru. Napríklad sme v spolupráci s firmou Asseco Solutions vyvinuli jedinečný P2P účtovnícky softvér, ktorý umožňuje efektívne párovanie dlžníkov s investormi na našej platforme a rovnako sme spolupracovali aj pri vytváraní modulu na vymáhanie pohľadávok.

Pri online overení klienta cez bankový účet v súlade s európskou smernicou PSD2 spolupracujeme s britskou spoločnosťou.

Kladieme dôraz na spoľahlivé fungovanie, preto s expertmi realizujeme pravidelné penetračné testy na ochranu voči kybernetickým útokom.