Zinc Euro

Zdroj: www.hnonline.sk

Michal Kiska je spoluzakladateľom a podpredsedom predstavenstva spoločnosti Zinc Euro, najväčšej P2P crowdfundingovej spoločnosti na Slovensku, v ktorej investori doteraz preinvestovali viac ako 85 miliónov eur. Predtým pracoval ako kreditný analytik vo VÚB banke a neskôr vo Fitch Ratings v Londýne určoval ratingy hypotekárnym krytým dlhopisom v hodnote niekoľkých miliárd eur. Štúdium ekonómie a financií absolvoval na London School of Economics.

Ako hodnotíte uplynulý rok z pohľadu spolumajiteľa spoločnosti Zinc Euro?

Výzvou a zároveň úspešným strategickým krokom v minulom roku bolo pre nás spustenie online investovania. Ide o pohodlný proces s možnosťou využitia VIP servisu a transparentnou správou investícií v klientskej zóne. Vlani sme privítali takmer stovku nových investorov a do nášho portfólia priniesli skoro päť miliónov eur. Prostredníctvom digitalizácie dávame aj bežným investorom možnosť benefitovať z našich skúseností. Rastúca dôvera podporená skutočnosťou, že žiadny z našich investorov doteraz nestratil ani cent vyústila vo všeobecnosti do rastúceho záujmu. Priemerná vstupná investícia u nás sa aktuálne pohybuje okolo 50 tisíc eur a investičný horizont je 5 rokov. Ďalšie nové príležitosti nám otvára strategické partnerstvo s lídrom v predaji ojazdených vozidiel na Slovensku.

Stojí za rastom Váš hlavný biznis skôr nové aktivity?

Cez strategické aktivity sa približujeme k nášmu veľkému míľniku, ktorým je bezpečné preinvestovanie 100 miliónov eur a verím, že ho splníme už v najbližších mesiacoch. Rozvoj nášho hlavného biznisu spočíva v úspešnom sprostredkovaní financovania od súkromných osôb. Zároveň systematicky rozvíjame nové príležitosti v rámci nášho portfólia a získavame stabilný základ pre udržateľný rast.

Ako sa vyvíjal obrat a čistý zisk Zinc Euro?

V roku 2023 vidíme trend rastu v oblasti tržieb a predpokladáme aj rast čistého zisku. Za ostatné tri roky fungovania presiahli tržby spoločnosti Zinc Euro 18 miliónov eur a zisk pred zdanením viac ako päť miliónov a odzrkadľujú rastúcu výkonnosť v dlhodobom horizonte. Tento pozitívny vývoj podčiarkuje našu schopnosť adaptovať sa na trhovú dynamiku, efektívne riadiť procesy  a byť konkurencieschopný.

Máte už auditované výsledky?

Áno, naše výsledky sú pravidelne auditované. Audit považujeme za dôležitý nástroj zabezpečujúci dôveryhodnosť a transparentnosť našej spoločnosti, aj keď nám táto povinnosť nevyplýva zo zákona. Je to pre nás jeden zo spôsobov, ako zvýšiť dôveru investorov. Žiadny z nich nestratil ani jediný cent, ako opäť potvrdil audit Zinc Euro. V najbližších dňoch bude zverejnený aj na stránke www.zinceuro.sk. Doterajšie auditované hospodárske výsledky sú dostupné na portáli „Register účtovných závierok“.

Zarobili s Vami aj investori, Vaši klienti?

Aktuálne ročné výnosy investorov sa pohybujú na úrovni osem až dvanásť percent. Zinc Euro má širokú škálu investič­ných produktov. Konečný výnos investora závisí od výšky investície a režimu inves­tovania. Vďaka zloženému úročeniu, keď investor nechá zarábať nielen istinu, ale aj úroky, môže získať viac.

V čom vidíte Vašu atraktivitu pre klientov – investorov?

Investovanie prostredníctvom peer-to-peer platformy Zinc Euro, prináša investorom najmä výraznejšiu kontrolu, diverzifikáciu a potenciálne vyššie zhodnotenie v porovnaní s tradičnými možnosťami. Táto forma investovania nezávisí od vývoja finančných trhov a geopolitickej situácie. Poskytuje investorovi pravidelný stabilný výnos, ktorý mu buď vyplatíme alebo reinvestujeme. Prostriedky prerozdeľujeme na stovky až tisíce investícií, čím zabezpečujeme ich bezpečnosť. Zmluvný vzťah má investor priamo s klientom. Tým sa vytvára vysoká miera diverzifikácie, lebo investor môže mať tisícky klientov v priebehu investovania, ktorí sú zamestnaní naprieč všetkými sektormi a regiónmi Slovenska.

Investovali ste aj priamo vo Vašej spoločnosti?

Áno, sústredili sme sa na modernizáciu systémov a inovácie. Naša priorita spočívala v nastavení užívateľsky komfortného procesu investovania, ktorý zároveň zabezpečuje bezpečnosť transakcií a ochranu súkromia klientov. V snahe zvýšiť bezpečnosť sme spustili online overenia klienta cez PSD2 a paralelne pracujeme na implementácii biometrie, čo nám umožní ešte vyšší stupeň autentifikácie.

Plánujete v tomto roku  ďalšie technologické investície ?

Našu pozornosť sústredíme predovšetkým na podporu online investovania, ktoré prináša nové možnosti pre menších investorov. Pre klientov má viacero výhod. Investorský účet si vedia otvoriť na pár klikov.  Investujú pohodlne a jednoducho z domova, kancelárie alebo akéhokoľvek miesta, ktoré si vyberú. Zároveň máme pre nich pripravený VIP režim, ktorý sa začína pri investícii od 10 tisíc eur. Je to efektívny spôsob, ako znížiť náklady a ušetriť čas.

Pripravujete aj nové produkty?

Plánujeme rozšírenie produktového portfólia o investície na dva roky, zodpovedajúce dopytu trhu a priamym požiadavkám klientov. Naša spolupráca s maloobchodnými predajcami tak poskytne klientom nové, stabilné investičné možnosti s kratším časovým horizontom.

Na akých hodnotách zakladáte svoje podnikanie vo vzťahu ku klientom a zamestnancom?

Naše podnikanie je postavené na transparentnosti, profesionalite a vzájomnej dôvere, a to nielen vo vzťahu s klientmi, ale aj so zamestnancami. Sústreďujeme sa na posilňovanie hodnôt, ktoré zabezpečujú dlhodobé a udržateľné vzťahy so všetkými našimi zainteresovanými stranami.

Ako sú spokojní vaši zamestnanci, stabilizovali ste ich alebo naberáte aj nových?

Spoločnosť Zinc Euro aktuálne zamestnáva 40 ľudí na trvalý pracovný pomer. Niektoré činnosti si zabezpečujeme prostredníctvom externých partnerov. Pri nábore nových zamestnancov ponúkame flexibilitu vo voľbe pracovného pomeru. Táto pružnosť nám umožňuje prispôsobiť sa individuálnym preferenciám a potrebám zamestnancov. Efektívne fungovanie spoločnosti a komfort vykonávanej práce zabezpečujeme práve kontinuálnym nasadzovaním nových inovatívnych postupov a riešení.

Máte aj kamenné kancelárie alebo budujete tím online poradcov?

Naši privátni bankári, ktorí majú niekoľkoročné skúsenosti z bankového prostredia zabezpečujú pre investorov VIP servis. Sú v teréne k dispozícii na osobné stretnutia a poskytujú profesionálny servis a podporu podľa individuálnych potrieb každého investora. V oblasti online investovania a podpory investorov disponujeme interným tímom špecialistov, ktorí poskytujú odborný suport a individuálne riešenia.

Kde všade investujete, aj na zahraničných trhoch alebo len na Slovensku?

Naša spoločnosť sa zameriava výlučne na investície na Slovensku a nie je aktívna na zahraničných trhoch. Naša stratégia je úzko prepojená s domácim trhom a jeho potenciálom.

Aké máte ciele, aké investičné objemy od klientov chcete vyzbierať a zhodnotiť v tomto roku?

Ako som už uviedol, chceme čo najskôr dosiahnuť náš veľký míľnik, a to preinvestovanie 100 miliónov eur s rovnakým cieľom ako doteraz, to značí, aby naďalej spolu s nami zarábali aj naši investori.

Je niečo špecifické na Vašej spoločnosti, na čo by sa mali klienti zvlášť sústrediť?

Osobitnú pozornosť upriamujeme vždy na bezpečnosť investovania, a to je náš prvoradý cieľ. Aj auditom potvrdená dôveryhodnosť nám pomáha vytvárať dôveryhodné investičné prostredie. Takto sa stávame spoľahlivým partnerom pre všetkých, ktorí hľadajú stabilné a bezpečné investičné možnosti.