Zinc Euro

Zdroj: www.forbes.sk

Spoločnosť Zinc Euro čaká v novom roku niekoľko míľnikov, medzi ktoré patrí aj bezpečné preinvestovanie sto miliónov eur. O novinkách, ktoré firma prináša klientom, a tipoch na investovanie hovorí CEO Maroš Kiska.

Ako by ste zhodnotili minulý rok?

Spustili sme online investovanie a prilákali sme takmer stovku nových investorov, ktorí do nášho portfólia priniesli skoro päť miliónov eur. Aktuálne sa priemerná vstupná investícia pohybuje vo výške 50-tisíc eur s investičným horizontom päť rokov. V rámci obchodnej spolupráce sme uzavreli strategické partnerstvo s lídrom v predaji ojazdených vozidiel na Slovensku a veríme, že v najbližších mesiacoch prekonáme ďalší míľnik: preinvestovanie sto miliónov eur.

Vlaňajší audit potvrdil, že žiadny z vašich klientov nestratil v roku 2023 ani cent. Ako sa vám darí dosahovať tento cieľ? 

Ochranu investora zabezpečujeme už pri príchode potenciálneho dlžníka prostredníctvom prísne kontrolovaného skóringového systému. Spustili sme aj nový nástroj PSD2, ktorý umožňuje so súhlasom dlžníka získať prístup k údajom na jeho bankovom účte a lepšie posúdiť jeho bonitu. Ak dlžník omešká aspoň tri splátky pôžičky, odkúpime zlyhaný úver od investora a vrátime mu celý zostatok sumy, ktorú dlžník nesplatil. Tým garantujeme, že žiadny investor nepríde ani o cent zo svojej investície.

O akých číslach hovoríme v prípade úspešných zárobkov klientov za posledný rok?

Zinc Euro má širokú škálu investičných produktov, konečný výnos závisí od výšky investície a režimu investovania. Vďaka zloženému úročeniu, keď investor nechá zarábať nielen istinu, ale aj úroky, môže získať viac. Aktuálne ročné výnosy sa pohybujú na úrovni osem až dvanásť percent.

Čo prinesie v oblasti investovania nový rok? 

Investorov v Zinc Euro nečaká žiadna významná zmena, len ich stabilný a bezpečný výnos vyplácaný z výplat našich dlžníkov. Investovanie do medzinárodne obchodovateľných finančných nástrojov bude aj naďalej poznačené veľkou neistotou a volatilitou, ktorá je zapríčinená koncom obdobia superlacných peňazí, pandémiou a geopolitickou nestabilitou.

Aké novinky prinesie vaša spoločnosť? 

Naším cieľom je zamerať sa na posilnenie online investovania, ktoré otvára cestu aj menším investorom. Ponúkame im VIP režim, ktorý sa začína pri investícii od 10-tisíc eur. Plánujeme tiež rozšírenie o investície na dva roky. Spolupráca s maloobchodnými predajcami poskytne klientom nové, stabilné investičné možnosti s kratším časovým horizontom. 

Ako by mali investori diverzifikovať portfólio, aby investovaním iba zarábali? 

Finančné prostriedky by mali diverzifikovať len do produktov, pri ktorých rozumejú, z čoho pramení ich výnos. Kľúčom je vkladať peniaze iba do produktov, ktoré zmluvne garantujú, že nemôžete prísť o vstupný vklad investície.