Zinc Euro

Faktoring je určený podnikom, ktoré môžu čeliť problémom s likviditou pre oneskorené platby od zákazníkov. Alebo len potrebujú mať za dodané služby či tovar zaplatené rýchlejšie, aby mohli tieto zdroje použiť na svoj ďalší rast. Klientom faktoring pomáha k získaniu potrebnej hotovosti na financovanie aktuálnych potrieb, splácanie záväzkov či jednoducho na udržanie likvidity. Ako môže faktoringová spoločnosť pomôcť firmám pri nedostatku prevádzkového kapitálu? Aké konkrétne výhody teda ponúka financovanie prostredníctvom nezávislej faktoringovej spoločnosti v porovnaní s úvermi poskytovanými bankou? Hosťom relácie bol Michal Kiska, predseda predstavenstva faktoringovej akciovej spoločnosti Zinc Biz.