23.07.2015

Pozor na slová, ktoré používate pri žiadosti o pôžičku

Pozor na slová, ktoré používate pri žiadosti o pôžičku

Výskumy ukazujú, že u žiadateľov o pôžičku, ktorí sa snažia apelovať na emocionálnu stránku, je veľmi pravdepodobné, že svoje finančné záväzky si plniť nebudú.

Výskumy ukazujú, že u žiadateľov o pôžičku, ktorí sa snažia apelovať na emocionálnu stránku ako je zmienka Boha, rozvod, sľuby či prosby o pomoc, sebaľútosť, prípadne že peniaze potrebujú pre rodinných príslušníkov, či potenciálnych veriteľov alebo spomínajú dátum úhrady splátky, je veľmi pravdepodobné, že svoje finančné záväzky si plniť nebudú. Majte to na pamäti, aj keď si budú chcieť od vás požičať vaši kamaráti alebo známi.


Ktoré slová používajú platiči a ktoré neplatiči

Naopak u tých, ktorí vykazovali vyššiu finančnú stabilitu a boli lepšie finančne gramotní, používali frázy ako „vynikajúci kredit“, „nižšia úroková sadzba“, alebo spomínali svoje ambície ako ukončenie školy, svadbu a podobne, bola väčšia pravdepodobnosť návratnosti požičaných peňazí.

Prehnane slušné správanie až úslužné a časté používanie slov ako „Ďakujem veľmi krásne“, „Ste veľmi zlatá“, používanie budúceho času ako „nebude problém“ „budem mať“, korelovalo s osobami, ktoré nemali v úmysle dodržať svoje sľuby ohľadom splácania svojich záväzkov.

 

Zinc Euro zabezpečil, aby si dlžníci svoje záväzky plnili

Práve preto aj tím v Zinc Euro je zložený z vyškolených špecialistov a odborníkov. Zinc, ktorý sa taktiež venuje pôžičkám od ľudí pre ľudí funguje ako sprostredkovateľ – teda investorove peniaze požičiava priamo žiadateľom o pôžičkou, ktorí prešli veľmi prísnym Zinc skóringovým systémom. Tento schvaľovací proces je prísnejší ako v banke, aby Zinc zabezpečil, že dlžníci, ktorým pôžičku schváli, budú svoje záväzky naozaj plniť, čím Zinc chráni finančné prostriedky investorov. V Zinc sú peniaze investorov neustále pod trojstupňovou ochranou. Zinc Euro poskytuje pôžičky od ľudí pre ľudí v hodnote od 1 000€ do 15 000€ na 1 až 5 rokov. Zinc Vám vie takisto poskytnúť výhodnejšie podmienky ako ste získali pri už existujúcej ponuke od inej spoločnosti.

 

Výskumom si spoločnosti dokážu znížiť % nesplatených pôžičiek

Výskum o používaní správnych slov bol prezentovaný tímom profesorov, ktorí analyzovali texty viac ako 18.000 žiadostí o pôžičky vykonaných v rokoch 2007 a 2008 v USA cez Peer 2 Peer lending v spoločnosti Prosper. Zameriavali sa na použité slová v žiadostiach online pôžičiek, ktoré neskôr ostali nesplatené. V prípade, že by výskum bol známy ešte pred vznikom spoločnosti Prosper, ktorá ponúka online pôžičky cez Peer to Peer lending v USA, spoločnosť by si takýmto spôsobom dokázala znížiť % nesplatených pôžičiek o 4 – 5,7%, čo predstavuje približne  1,4 mil. $.

Musíme ale pripomenúť, že USA v danom čase bolo na prahu veľkej recesie a spoločnosť Prosper práve začínala. Tento rok podľa výskumu Goldman Sachs si Američania požičiavajú viac peňazí cez P2P lending spoločnosti ako cez banky. Zakladateľ P2P lending, teda pôžičiek od ľudí pre ľudí, je spoločnosť ZOPA , ktorá funguje od roku 2005.

 

Kontakt v prípade otázok:
tel.: +421 52 78 77 901
e-mail: mmichalakova@zinceuro.sk

Miroslava Michaláková

Máte otázku?
 zavolajte nám 052/78 77 901
 napíšte nám info@zinceuro.sk