16.09.2015

Ako získať čo najlepšiu úrokovú sadzbu?

Ako získať čo najlepšiu úrokovú sadzbu?

Čo ovplyvňuje úrokovú sadzbu? Príjem, Bonita klienta, Výška úveru a doba splatnosti. Ak chcete vyššiu pôžičku, pomôže vám pritom vyšší príjem.

Hodnotenie klientov je internou záležitosťou každého peňažného ústavu. Každý klient v Zinc je posudzovaný individuálne, takže návod ako získať najideálnejšiu úrokovú sadzbu nie je. Tu je však zopár rád, čo úrokovú sadzbu ovplyvňuje.


Čo ovplyvňuje úrokovú sadzbu?

Ak chcete vyššiu pôžičku, pomôže vám pritom vyšší príjem. Výhodou sú i dve zamestnania, čiže vedľajší príjem. Zinc berie do úvahy len oficiálne príjmy, ktoré viete aj zdokladovať. Živnostník si vie aj sám ovplyvniť výšku príjmu a to tým, že prizná všetky svoje príjmy v daňovom priznaní, no na druhej strane bude musieť zaplatiť aj vyššie dane a odvody. Negatívny dopad na vašu žiadosť o pôžičku môže mať aj prílišná a častá zadĺženosť alebo aj meškanie so splátkami.


co_ovplyvnuje_urokovu_sadzbu.png

 

Bonita klienta

Samotná výška príjmu nehovorí o vašej bonite, no je jedným z rozhodujúcich faktorov, či vám bude poskytnutá pôžička. Bonitu klienta určujú hlavne príjmy a výdavky. Zinc zaujíma aj či viete správne hospodáriť s debetnými alebo kreditnými kartami a či ich využívate rozumne.      

Do mesačných príjmov žiadateľa sa zaratúvajú príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikania, starobný, výsluhový a sirotský dôchodok, príjmy z prenájmu, sociálne dávky, materský a rodičovský príspevok, príjmy z kapitálového majetku, výživné a podobne.

Do mesačných výdavkov sa započítava životné minimum na každého člena domácnosti, náklady na bývanie, splátky skôr poskytnutých úverov, splátky úverov, za ktoré žiadateľ vystavil ručenie, leasingové splátky, alimenty a iné. Optimálne by výška mesačných splátok úveru nemala presiahnuť 30 percent z čistého príjmu.

Pri hodnotení klienta sa prihliada aj na to, ako dlho je klient zamestnaný, resp. ako dlho podniká. Žiadateľ o pôžičku by nemal byť v skúšobnej dobe a výhodou je pracovná zmluva na dobu neurčitú. Živnostník, ktorý podniká aspoň rok, preukazuje svoj príjem z podnikania na Slovensku a predloží daňové priznanie a Potvrdenie o príjme na tlačive Zinc Euro.

 

Výška úveru a doba splatnosti

Vo všeobecnosti platí, že čím je úver vyšší, tým môže klient získať lepší úrok. Do istej miery to súvisí aj s oveľa dlhšou dobou splatnosti. Naopak, s kratšou dobou splatnosti je spravidla spojená aj vyššia úroková sadzba. Na druhej strane treba myslieť aj na to, že čím dlhšie úver splácate, tým viac ho preplatíte a to aj pri nižšej úrokovej sadzbe.

Ak chcete vedieť konkrétne parametre vašej pôžičky, musíte sa najprv zaregistrovať na našej web stránke www.zinceuro.sk/pozicky a vyplniť žiadosť s presnou výškou pôžičky ako aj dobou splatnosti. Na spracovanie žiadosti sú potrebné aj doklady podľa pracovného zaradenia. Je dôležité aby ste poskytli čo najviac a čo najpravdivejších informácií, aby výpočty zodpovedali skutočnej úrokovej sadzbe, s ktorou môžete počítať.

Kontakt v prípade otázok:
tel.: +421 52 78 77 901
e-mail: mmichalakova@zinceuro.sk

Miroslava Michaláková

Máte otázku?
 zavolajte nám 052/78 77 901
 napíšte nám info@zinceuro.sk