Poplatky za extra služby
Predčasné vyplatenie pôžičky
4,0% z predčasne vyplatenej istiny
Zmena zmluvných podmienok zo strany klienta 10 €
Opakované žiadosti o vyčíslenie zostatku na vyplatenie 10 €
Poplatky za omeškané platby
Upomienka 6 €
Náklady na vymáhanie pohľadávky investora   120 €
Máte otázku?
 zavolajte nám 052/78 77 901
 napíšte nám info@zinceuro.sk