Poplatky za extra služby
Za predčasné vyplatenie pôžičky
5% z predčasne vyplatenej istiny
Za zmenu zmluvných podmienok zo strany klienta 10 €
Za opakované žiadosti o vyčíslenie zostatku na vyplatenie 10 €
Za neoprávnenú reklamáciu 10 €
Poplatky za omeškané platby
Za každú upomienku 6 €
Za náklady na vymáhanie pohľadávky investora   120 €
Máte otázku?
 zavolajte nám 052/78 77 901
 napíšte nám Kontaktný formulár