Poplatky za investovanie
Spracovanie žiadosti o investíciu 0 €
Sprostredkovanie investície 0 €
Správa investície 0 €
Výnosy z investície mesačne 0 €
Výnosy z investície na konci obdobia 0 €
Poplatky za extra služby
Predčasné ukončenie investície 1,5% z predčasne vyplatenej istiny
Máte otázku?
 zavolajte nám 052/78 77 901
 napíšte nám info@zinceuro.sk