20.10.2015

Kde sa oplatí investovať?

Kde sa oplatí investovať?

Porovnanie úrokových sadzieb termínovaných vkladov. Investovanie môžeme vysvetliť ako umiestňovanie voľných finančných prostriedkov s cieľom ich zhodnotenia.

Veľmi zjednodušene možno investovanie vysvetliť ako umiestňovanie voľných finančných prostriedkov s cieľom ich zhodnotenia. Každý investor si kladie za cieľ investované prostriedky zhodnotiť čo najlepšie. Je však nevyhnutné nájsť potrebnú rovnováhu medzi investičným rizikom a zárukou návratnosti prostriedkov.

Trh investícii je rozmanitý ako každý trh s akýmikoľvek komoditami a produktmi. Umiestniť voľné finančné prostriedky je najjednoduchšie v bankových inštitúciách vo formách, ktoré banka bežne ponúka. Investície do jednotlivých obchodovateľných komodít alebo akciového trhu môžu priniesť relatívne zaujímavé zhodnotenie, avšak prinášajú aj nadmieru vysoké riziko. Na druhej strane ak sa rozhodnete za relatívne vysokú čiastku kúpiť nehnuteľnosť, zostanete závislí na trhu s realitami. Doba realitnej investície, pôsobí ako jej stabilizačný prvok. Pri všetkých týchto investíciách sa však nezaobídete bez potrebných znalostí. Ak sa teda stále rozhodujete ako investovať svoje prostriedky, budete hľadať ďalšie možnosti.

Najjednoduchším riešením je "investovať" svoje prostriedky do klasických terminovaných vkladov. Banky tieto zverené peniaze za určitý výnos (úrok) požičajú tým, ktorí ich potrebujú. Podľa údajov zverejnených Národnou bankou Slovenska za 8 mesiacov roku 2015 bola priemerná ročná úroková sadzba nových spotrebiteľských úverov domácností 12,02%. Porovnaním najvyšších výnosov (úrokov) z termínovaných vkladov v bankách a priemernej úrokovej sadzby úverov, aj keď nejde o porovnanie konkrétnej banky, zistíme rozdiel okolo 11 %, čo sú prostriedky ktoré zostanú výlučne banke.

 

Úrokové sadzby termínovaných vkladov k 15. 10. 2015

Porovnanie_urokovych_sadzieb.png

Už pri zbežnom pohľade zistíme, že aj keď investujeme finančné prostriedky na dobu viac ako 12 mesiacov v ktorejkoľvek banke, výnos nie je pravdepodobne taký aký by sme si predstavovali.


Jednoduché a inšpiratívne riešenie

Spoločnosť Zinc Euro, ktorá sprostredkúva pôžičky od ľudí pre ľudí, priniesla efektívne riešenie na elimináciu priepastného rozdielu medzi výnosom z investovania a banke vyplatených úrokov z úverov.

Zinc Euro prerozdeľuje voľne finančne prostriedky (investície) medzi jednotlivých dlžníkov. Pre investorov je takýto spôsob umiestnenia voľných finančných prostriedkov vysoko bezpečný,  pretože Zinc Euro poskytuje garanciu návratnosti investovaných peňazí a zároveň investované peniaze diverzifikuje medzi viacerých dlžníkov.

Spoločnosť Zinc Euro, aj keď jej to neprikazuje a neukladá žiadna legislatívna úprava ako prvá spoločnosť na Slovensku vytvorila Garančný fond, do ktorého hneď na začiatku vložila 1.000.000 € zo svojich vlastných zdrojov. Aby výška Garančného fondu zodpovedala rastúcemu portfóliu dlžníkov, Zinc Euro automaticky odvádza na separátny účet Garančného fondu, ktorý je držaný mimo peňazí investorov, 1% z každej dlžníkom uhradenej mesačnej splátky.  Spoločnosť sa nestáva vlastníkom investovaných finančných prostriedkov od investorov a ani ich svojvoľne nesmie nijako použiť. Cely tento spôsob investovania cez Zinc Euro je bez akýchkoľvek poplatkov. Ak investor nie je nútený draho platiť inštitúciu, ktorá investované finančné prostriedky poskytne (za úrok) tomu kto ich potrebuje, logicky viac peňazí zostane jemu ako výnos. Zinc Euro ponúka napríklad pri investícii na 5 rokov, úrokovú sadzbu až 5,0 % p. a.

Vďaka online spracovaniu a s využitým najmodernejších technológii je celý proces hľadania a preverovania klientov zrýchlený a náklady sú tým znížené na minimum, čím vie Zinc Euro ponúknuť výhodnejšie podmienky na investície ako aj na pôžičky. Tím Zinc Euro je profesionálnou pridanou hodnotou, ktorá ochráni vaše investované finančné prostriedky. Stačí ak si na www.zinceuro.sk/investicie/  vyberiete dobu investície a jej prislúchajúcu ročnú úrokovú sadzbu, vyplníte krátku registráciu, pošlete investíciu a zarábate.

Termínované vklady vs Zinc

Kontakt v prípade otázok:
tel.: +421 52 78 77 901
e-mail: djackovicova@zinceuro.sk

Denisa Jackovičová

Máte otázku?
 zavolajte nám 052/78 77 901
 napíšte nám info@zinceuro.sk