09.11.2015

Investovať na 5 rokov sa oplatí

Investovať na 5 rokov sa oplatí

Diverzifikácia je jedna z najdôležitejších možností zníženia rizika investície. Preto v Zinc jeden investor nikdy neinvestuje celú výšku investície iba do jednej pôžičky. Každú investíciu Zinc rozdelí medzi čo najväčší počet dlžníkov.

Ak máme snahu investovať voľné finančné prostriedky, prvoplánovo vás napadne, že jedine najvyšší úrok je ten najvýhodnejší. Musíte však zohľadniť viaceré kritériá. V prvom rade si musíte určiť na akú dobu ste ochotný investovať a rizikovosť investície. Ďalším podstatným kritériom od ktorého sa odvíja úroková sadzba je u niektorých spoločností aj výška investície.

Pri investícii prostredníctvom Zinc Euro, a. s. sú vaše investície zabezpečené trojitou ochranou:

 

1. Diverzifikácia

Diverzifikácia je jedna z najdôležitejších možností zníženia rizika investície. Preto v Zinc jeden investor nikdy neinvestuje celú výšku investície iba do jednej pôžičky. Každú investíciu Zinc rozdelí medzi čo najväčší počet dlžníkov, ktorí prešli prísnym procesom schvaľovania, aby peniaze investorov zarábali bezpečne.

 

2. Skóringový systém

Aj keď Zinc nie je banka, pri schvaľovaní pôžičiek je prísny, čiže systém posudzovania klientov má veľmi striktné podmienky. Zinc požičiava peniaze iba tým, ktorí spĺňajú tieto požiadavky.

 

3. Garančný fond

Garančný fond slúži na krytie investícií, aby žiaden investor nestratil to, čo zainvestuje požičiavaním prostredníctvom Zinc. Garančný Fond kryje istinu investície pri splátkach, ktoré sú v omeškaní.

Ostáva vám „iba“ zvoliť správny a pre investora výhodný pomer medzi výškou a dobou investície. Pre správne rozhodnutie si uvedieme jednoduchý príklad:

Ak investujete 5000 € na dobu 1 roka, tak pri 3% ročnom úroku bude výnos 81 €. Ak však investujete rovnakých 5000 € na dobu 5 rokov, tak pri ročnom úroku 5 % bude výnos 646 € (vzhľadom na skutočnosť, že úrok dlžník platí z nesplatenej čiastky poskytnutej pôžičky).

 

 

V Zinc Euro, a. s. si už pri registrácií sami určíte ako bude vaša investícia zhodnocovaná, nastavením výšky a doby investície. Pri registrácii prostredníctvom www.zinceuro.sk si môžete vybrať dĺžku investície a sumu, ktorú chcete investovať. Náš systém vás jednoducho a intuitívne prevedie procesom registrácie, až k záväznému pokynu pre nás, aby sme investovali vami zaslané peniaze. Zinc Euro, a. s. ihneď začína hľadať vhodných dlžníkov, ktorí potrebujú požičať, aby sme sprostredkovali vaše investície. Vždy sú vaše investované prostriedky rozdelené (diverzifikované) medzi viacerých dlžníkov, nikdy teda nemôžu byť investované do pôžičky len jednému dlžníkovi.

O každej prerozdelenej investícii s dlžníkom vás informujeme zaslaným emailom. Samozrejme počas celej doby, po prihlásení sa na našom webe s e-mailom a heslom, s ktorým ste sa registrovali, si v „Moja zóna“ môžete sledovať, ako vám prichádzajú platby od dlžníkov spolu s vašim očakávaným výnosom.

Aj keď je celý proces investície spracovaný prehľadne, sme vám pre zodpovedanie otázok k dispozícii telefonicky +421 52 78 77 901, e-mailom na info@zinceuro.sk alebo na chate na našej webovej stránke.

 

Kontakt v prípade otázok:
tel.: +421 52 78 77 901
e-mail: djackovicova@zinceuro.sk

Denisa Jackovičová

Máte otázku?
 zavolajte nám 052/78 77 901
 napíšte nám info@zinceuro.sk