11.05.2016

Očakávaný ročný výnos

Očakávaný ročný výnos

Očakávaný ročný výnos je potrebné počítať z investovanej sumy, ktorá doposiaľ nebola dlžníkom splatená.

Ako je možné, že výnosy v Zinc Euro sú vyššie ako v banke? Peer-to-peer pôžičky sú pôžičky od ľudí pre ľudí a preto pri tomto spôsobe investovania banky nie sú potrebné. Tí, ktorí investujú svoje peniaze cez Zinc, majú vyšší výnos ako v banke a na druhej strane tí, ktorí si požičiavajú, splácajú s nižším úrokom ako v banke. Naviac, investovanie cez Zinc je úplne bez poplatkov. Minimálna výška investície je 500 €.

 

Čo môže ovplyvniť výnos

Ročný výnos je potrebné počítať z investovanej sumy, ktorá doposiaľ nebola dlžníkom splatená. Je dôležité si uvedomiť, že dlžník pravidelne mesačne spláca istinu (doposiaľ nesplatenú pôžičku) a úrok z pôžičky. Úrok platený dlžníkom je vypočítavaný len z doposiaľ nesplatenej pôžičky.

 

Rovnako teda aj investor bude mať výnos počítaný z doposiaľ nesplatenej pôžičky. Ide totiž o reálnu výšku konkrétnej investície v konkrétnom čase. Ak už dlžník určitú časť jemu poskytnutej pôžičky vrátil, nie je možné túto časť považovať za investíciu, keďže sa vrátila späť investorovi.

 

Investor sa môže rozhodnúť splatené peniaze vybrať alebo opäť investovať a nechať ich zarábať. Samozrejme na výšku očakávaného ročného výnosu má vplyv aj predčasné splatenie pôžičky (peniaze sú vrátené, nemôžu teda prinášať zisk), prípadne vyplatenie istiny investorovi z Garančného fondu.

 

Ako sú bezpečné investície do pôžičiek od ľudí pre ľudí.

 

Kontakt v prípade otázok:
Infolinka: +421 52 78 77 901
e-mail: djackovicova@zinceuro.sk

 

Denisa Jackovičová

Máte otázku?
 zavolajte nám 052/78 77 901
 napíšte nám info@zinceuro.sk