26.07.2016

Zabezpečenie príjmu

Zabezpečenie príjmu

Finančné plánovanie sa dá prirovnať k stavbe domu. Aj tu sú potrebné stabilné základy, medzi ktoré patrí zabezpečenie príjmu. Aby ste nestratili životný štandard, je dôležité myslieť aj na prípady, akým je aj dlhodobý výpadok príjmu.

Vo svojom živote si veľa vecí plánujeme. Naše plány vychádzajú z predpokladov, ktoré máme na základe skúseností z minulosti a reality života, ktoré považujeme za dlhodobo stabilné. Jedná z nich je náš stabilný príjem.

Začnem otázkou: Prečo vlastne chodíte do práce? Vlastné bývanie, rodina, auto, vzdelanie, dovolenka, možno nový „ajfón“. Naše ciele a sny. K tomu bežné výdavky na stravu, oblečenie či domácnosť. Či chceme, alebo nie, všetci máme svoje výdavky a účty, ktoré treba platiť. Svet je postavený na peniazoch a my sme odkázaní na peniaze, ktoré si zarobíme. Tým sa vlastne dostávame k odpovedi na otázku zo začiatku. Málokto chodí do práce len tak z nudy. Väčšina ľudí pracuje, aby si zarobili peniaze a mohli si poplatiť účty, mali čo jesť, kde bývať a plniť si svoje ďalšie sny. Vaše sny, ciele a výdavky sú teda postavené na vašom pravidelnom príjme, na ktorý ste zvyknutý.

Lenže, čo ak vám v živote nastane neočakávaná situácia, škrt cez rozpočet a do práce nebudete môcť ísť zo zdravotného dôvodu. Mesiac, pol roka, rok. Čo ak sa váš kohútik s príjmom na rok nútene privrie a z pravidelného toku peňazí sa razom stane len také kvapkanie? A čo ak to nebude na rok, ale už do konca života pretože stratíte schopnosť pracovať.

Preto, aby naše plány neohrozili neočakávane situácie snažíme sa ich eliminovať.

 

Ako si poistiť prípadný výpadok príjmu alebo jeho pokles?

Výpadok príjmu môže byť dlhodobý alebo krátkodobý. Naše dlhodobejšie plány, chod rodiny ohrozuje najmä dlhodobý výpadok príjmu alebo jeho dlhodobý pokles. 

K dlhodobému výpadku príjmu alebo jeho poklesu dôjde v prípade nášho vážneho úrazu, ktorý zanechá trvalé následky alebo z dôvodu závažnej choroby, ktorá nás postihne. Aby ste tomu predišli, je dobré myslieť aj na tieto skutočnosti a zabezpečiť si svoj príjem v akejkoľvek situácii. Ak si neviete dať rady, čo je a čo nie je dôležité, využite radšej pomoc profesionálov.

 

Čo všetko sa dá poistiť 

Poistením trvalých následkov úrazu nám poisťovňa zabezpečí náhradu príjmu tým, že nám vyplatí odškodné za trvalé následky úrazu podľa jeho závažnosti. Už 30 % poškodenie znamená dlhodobejšiu práceneschopnosť a tým aj pokles príjmu. Preto, ak nám má toto poistenie naozaj nahradiť výpadok príjmu, odporúčam ho poistiť na 3 násobok ročného príjmu. Keďže toto poistenie patrí medzi úrazové poistenia – dá sa dojednať aj samostatne.

V prípade uzatvorenia aj niektorého životného poistenia, sa dá toto poistenie uzatvoriť zo zľavou. K plneniu dochádza až po vyše roku od úrazu, nakoľko k posúdeniu trvalých následkov môžeme lekára požiadať až po ich ustálení a to je po roku od úrazu.

Poistením invalidity následkom úrazu nám poisťovňa jednorazovo vyplatí poistnú sumu. Táto suma bude vyplatená za telesné poškodenie, ktoré vzniklo následkom úrazu a sociálna poisťovňa priznala čiastočný invalidný dôchodok v minimálnej výške  40  a viac % poškodenia.   

Poistením jednorázovej výplaty  v prípade invalidity nám poisťovňa jednorazovo vyplatí poistnú sumu. Táto suma bude vyplatená v prípade zníženia schopnosti pracovať - ktoré posudzuje sociálna poisťovňa -  prizná plný invalidný dôchodok v minimálnej výške  70  a viac % poškodenia. Nezáleží na tom, či je to z dôvodu úrazu, alebo choroby.

Ak chceme v prípade invalidity dostávať pravidelné dávky, môžeme si namiesto poistenia jednorázovej výplaty v prípade invalidity  uzatvoriť:

Poistenie dočasného dôchodku v prípade invalidity v tomto prípade nám poisťovňa bude po dobu nášho plného invalidného dôchodku vyplácať dohodnutú ročnú poistnú sumu.   

Poistením kritických ( závážnych ) chorôb nám poisťovňa zabezpečí náhradu príjmu, keď sa potvrdí diagnóza jednej z chorôb uvedených v podmienkach zmluvy. Po 30. dňoch od stanovenia diagnózy môžeme poisťovňu požiadať o plnenie. Odporúčam uzatvorenie poistenia minimálne na 3 násobok ročného príjmu plus zostatky úverov.

Ďalšou možnosťou je uzatvorenie poistenia dočasného dôchodku – poisťovňa vypláca poistenému počas trvania jeho plného invalidného dôchodku, ktorý mu bol priznaný na základe úrazu alebo choroby dohodnutú sumu.

 

Ďalšie možnosti pripoistenia

Ku krátkodobému výpadku príjmu dochádza pri ľahších úrazoch, alebo pri podrobení sa chirurgickému zákroku.

Poistenie denného odškodného počas nevyhnutného liečenia následkov úrazu, prípadne aj denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu úrazu nám zabezpečuje vyplatenie odškodného podľa dĺžky trvania liečby úrazu.

Tieto poistenia patria medzi úrazové poistenia a dajú sa uzatvoriť samostatne, alebo zo zľavou spolu zo životným poistením. Tieto poistenia odporúčam poistiť minimálne na ½ čistej mesačnej mzdy ak ste zamestnanec, respektíve na výšku priemerného čistého príjmu ak ste živnostník alebo podnikateľ.

Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu choroby nám zabezpečuje vyplatenie odškodného podľa dĺžky pobytu v nemocnici. Poistením chirurgického zákroku je vyplatené poistné plnenie podľa závažnosti chirurgického zákroku a za jednotlivé chirurgické zákroky a percentá plnenia z poistnej sumy sú uvedené v oceňovacej tabuľke, ktorá je súčasťou poistnej zmluvy. Toto pripoistenie sa nedá dojednať samostatne.

 

Prečo sa dať pripoistiť

Vyššie uvedené pripoistenia sú najčastejšie predmetom plnenia – stávajú sa najčastejšie. Výška plnenia zvyčajne nepresahuje 1.000 € . Tieto pripoistenia odporúčam dať si do návrhu poistnej zmluvy. Ak ale celková výška poistného prekračuje naše momentálne možnosti, radím zo „škrtaním“ v návrhu o poistke práve tu. Strata alebo pokles príjmu na krátku dobu nás síce obmedzí, ale neohrozí chod domácnosti, najmä ak máme vytvorenú rezervu na trojmesačný chod domácnosti.

Výpadok príjmu z titulu práceneschopnosti či už po úraze alebo následkom choroby si môžeme poistiť uzatvorením poistenia ušlého zárobku. Nárok na plnenie z tohto pripoistenia máme po 15 respektíve 30 dňoch práceneschopnosti – podľa toho, akú variantu sme si v poistke uzatvorili. Vypláca sa dojednaná denná dávka podľa počtu dní práceneschopnosti (po odrátaní prvých 15 alebo 30 dní PN). Ani toto pripoistenie sa nedá dojednať samostatne. Navyše je tiež pomerne drahé. Ak nie ste minimálne každý druhý rok PN viac ako mesiac – takéto pripoistenie preplatíte. Výhodnejšie je zabezpečiť sa vyšším poistným na kapitálovom životnom poistení, invetičnom poistení alebo mimoriadnimi vkladmi poistného.

 

Poistná zmluva

Ako presne by mala vaša poistná zmluva vyzerať, sa nedá napísať plošne pre všetkých, pretože je dôležitá analýza vašich príjmov a výdavkov a na základe toho presne prepočítať poistné a tiež poistenia a pripoistenia, ktoré sú nevyhnutné a tie,  ktoré je dobré mať.

 

 

Kontakt v prípade otázok:
tel.: +421 52 78 77 901
e-mail: jcerny@zinceuro.sk

Juraj Černý

Máte otázku?
 zavolajte nám 052/78 77 901
 napíšte nám info@zinceuro.sk