28.01.2016

Legislatívne zmeny v prospech klienta v roku 2016 alebo ako ušetriť veľké peniaze.

Legislatívne zmeny v prospech klienta v roku 2016 alebo ako ušetriť veľké peniaze.

Legislatívne zmeny v prospech klienta v roku 2016 alebo ako ušetriť veľké peniaze. Radikálne zníženie poplatku za predčasné splatenie pri úveroch na bývanie.

V roku 2016 sú pripravené viaceré legislatívne zmeny, ktoré sú konečne v prospech klientov a prinášajú zaujímavé príležitosti ako ušetriť veľké peniaze. Najzaujímavejšie zmeny, ktoré vstúpia do platnosti už v najbližšej dobe sú napríklad tie, že začne platiť nová daňová úľava pre investorov, ktorí investujú do cenných papierov obchodovaných na regulovanom trhu a od ich nadobudnutia  uplynie minimálne jeden rok.

Taktiež banky budú musieť ponúknuť svojim klientom bezplatný bežný účet pre ľudí s príjmom do 400 eur. Jedna asi s najdôležitejších a pre klientov najviac „rentabilnejšia“ zmena sa bude  týkať poplatkov za predčasné splatenie úverov na bývanie. Do teraz sa tieto poplatky za predčasné splatenie pohybovali od 3 do 5%. Podľa novej legislatívy, ktorá vstúpi do platnosti od 21. marca, bude tento poplatok fixne daný a znížený na 1%. Bude to zaujímavá príležitosť ako ušetriť nemalé peniaze pri refinancovaní hypotéky do inej banky aj mimo doby fixácie.

 

Dôležité dátumy v kocke

Január

Začína platiť nová daňová úľava pri investovaní do cenných papierov obchodovaných na regulovanom trhu – príjmy z ich predaja sa nezdaňujú (a neplatia sa z nich zdravotné odvody), ak od ich nadobudnutia uplynie minimálne 1 rok.

Banky musia ponúkať ľudom s príjmom do 400 € „sociálny“ bezplatný bankový účet, pre ostatných za  3€ (bez obmedzenia hotovostných aj bezhotovostných operácií), podmienkou je nemať iný bežný bankový účet.

Maximálna splatnosť spotrebných úverov klesá na 8 rokov.

Príjmový strop pri hypotékach pre mladých sa mení na 1.119,30 € pre jednotlivca, spoločný hrubý príjem manželov nesmie presiahnuť 2.238,60 €. Žiadatelia o tento typ úveru nesmú mať viac ako 35 rokov.

Štátna prémia v stavebnom sporení na rok 2016 bude 5% z vkladu sporiteľa, najviac 66,39 €. Na dosiahnutie maximálnej štátnej prémie je optimálny vklad za rok 2016 vo výške 1.327,80 €.

 

Február

Bankové prevody v rámci SR a aj v EÚ možno realizovať už len cez účty v 24-miestnom IBAN-e. Treba si skontrolovať pokračovanie všetkých skôr zadaných trvalých príkazov.

Do 8. februára si živnostníci musia upraviť sumy odvodov pre sociálne a zdravotné odvody na nové minimá.

 

Marec

Od 21. marca vstupuje do platnosti zákon o úveroch na bývanie, ktorý zavádza ohraničenie poplatku pri predčasnom splatení na najviac 1%. Nový poplatok platí totiž aj pre už dávnejšie poskytnuté úvery. Zároveň zákon umožňuje od novej hypotéky odstúpiť do 14 dní od podpisu. Kto si vybaví hypotéku cez finančného sprostredkovateľa, môže zistiť výšku provízie, ktorú za jeho zmluvu sprostredkovateľ zinkasuje a ten je povinný prezradiť výšku provízie po písomnej žiadosti.

 

Apríl

Sprísňujú sa pravidlá pre tzv. 100% hypotéky. NBS odporúča bankám, aby podiel hypoték, kde je výška úveru v rozmedzí 90 až 100 % hodnoty nehnuteľnosti, nepresahovala 15% z novoposkytnutých úverov. Do marca bol limit 20%.

 

December

Posledná možnosť získať ľahšie tzv. 100% hypotéku Od 1.1.2017 podiel týchto hypoték klesne na najviac 10% z celkových úverov na bývanie.

 

Refinancovanie alebo konsolidácia s nižším úrokom až do 50%

 

Kontakt v prípade otázok:
tel.: +421 52 78 77 901
e-mail: mmichalakova@zinceuro.sk

Miroslava Michaláková

Máte otázku?
 zavolajte nám 052/78 77 901
 napíšte nám info@zinceuro.sk