20.06.2016

Kde a ako zhodnotiť svoje finančné zdroje z podnikania

Kde a ako zhodnotiť svoje finančné zdroje z podnikania

Každý podnikateľ vie najlepšie sám, či je lepšie vrátiť zisk späť do rozvoja a rastu svojho podnikania alebo nakúpiť nové stroje či technológie.

Každý podnikateľ podniká za účelom dosiahnutia zisku a splnenie si svojich cieľov. Niekomu to trvá kratšie inému dlhšie. Kde a ako je najideálnejšie zhodnotiť zisk? Každý podnikateľ vie najlepšie sám, či je lepšie vrátiť zisk späť do rozvoja a rastu svojho podnikania alebo nakúpiť nové stroje či  technológie. Čo však v  prípade, že máte ešte aj voľné finančné zdroje a chcete si ich zhodnotiť na rôzne časové obdobia?

 

Možnosti zhodnotenia zisku

Možností na zhodnotenie peňazí je viacero, môžeme ich uložiť na vkladnú knižku,  osobný účet, termínované vklady, prípadne depotové účty. Ak však riešime zisky z podnikania je lepšie zvoliť inú alternatívu, napríklad peniaze investovať. Najprv je potrebné definovať si základné ciele podnikania, vytvoriť stratégiu a zoznam zdrojov. V poslednej dobe je populárna zdieľaná ekonomika podporujúca lacnejších sprostredkovateľov. Ako zdroj môže poslúžiť napríklad aj investícia do kolektívnych pôžičiek.

 

Zdieľaná ekonomika v súčasnosti

Zdieľaná ekonomika, kde tovary a služby neposkytujú podnikatelia a firmy, ale bežní ľudia a obyčajné domácnosti. Týmto spôsobom si môžete nájsť ubytovanie alebo zviesť sa autom namiesto taxíka, investovať či požičať si peniaze, požičať svoje náradie iným. Tento nový fenomén bude podľa odborníkov hrať väčšiu rolu v globálnom hospodárstve. Dokonca aj veľké nadnárodné koncerny si uvedomujú význam zdieľanej ekonomiky a začínajú sa do nej zapájať.

 

Vyšší výnos ako v banke

Na tomto princípe kolektívnych pôžičiek od ľudí pre ľudí funguje aj firma Zinc Euro. Človek, ktorý chce investovať, ale chýba mu nápad môže podporiť iného človeka, ktorý na realizáciu svojho nápadu potrebuje istý vklad. Investor získa vyšší výnos ako v banke, pričom ten, kto si chce požičať dostane nižší úrok než v banke. Obidve strany sú tak zvýhodnené a spokojné.  Taktiež je to efektívnejšie a dôležitú rolu hrá aj rýchlosť spracovania žiadosti a bezpečná správa online účtu. Investičný horizont si môžete vybrať od jedného roka až po dobu piatich rokov.

 

Zarábajte bezpečne

Investor nedopláca na neplatenie úveru požičiavajúceho, slúži na to Garančný fond, ktorý zabezpečuje vyplatenie zainvestovanej istiny investorovi. Skóringový systém je síce prísny, no znamená to, že Zinc neposkytuje pôžičky bez striktného preverenia klienta. Rozloženie peňazí na viaceré doby investovania rozložíte svoje investície, no taktiež ich diverzifikuje aj spoločnosť a to tým, že každá investícia je rozdelená medzi čo najväčší počet dlžníkov, aby peniaze investorov zarábali bezpečne.

 

Budúcnosť

Zdieľaná ekonomika prináša rozšírenie trhu so službami o novú úroveň a vyššiu konkurenciu ako na strane ponuky, tak aj dopytu. Znamená to tiež vyšší blahobyt a väčší výber pre spotrebiteľov, viacej inovácií, väčšiu odlišnosť produktov, intenzívnejšiu špecializáciu, a teda aj efektivitu na strane ponuky. Podľa odhadov odborníkov, sektor zdieľanej ekonomiky sa bude v nasledujúcej dekáde neustále zväčšovať.

 

 

Kontakt v prípade otázok:
tel.: +421 52 78 77 901
e-mail: mslavikova@zinceuro.sk

Mária Sláviková

Máte otázku?
 zavolajte nám 052/78 77 901
 napíšte nám info@zinceuro.sk