16.03.2016

Čaká banky ďalšia zmena?

Čaká banky ďalšia zmena?

Bankár by nemal byť človek, ktorý rozdáva úvery, ale ten, ktorý spája majiteľov kapitálu s tými, ktorí si ho potrebujú požičať. To by znamenalo koniec rezervného bankovníctva.

Karol II. vystrašený z občianskej vojny sa v roku 1666 rozhodol a  dal kontrolu tvorby peňazí do súkromných rúk. O pár rokov neskôr vznikla Bank of England a na svete bolo moderné bankovníctvo.

Väčšina peňazí existuje vo forme úverov, nie hotovosti. A keďže banky môžu rozdávať úvery, ktoré sú kryté iba minimálnou hotovosťou (rezervami), neexistuje žiadny limit pre množstvo poskytnutých úverov. Ekonomika je odkázaná na bubliny nadmerného dlhu.

Paradoxne však s veľkosťou devastačných kreditných kríz rástla aj moc samotných bánk. A na konci minulého storočia to boli komerčné banky, ktoré prakticky určovali pravidlá. A to až do kolapsu v roku 2008, keď sa ukázalo ako málo skutočného kapitálu stojí za biliónovými úvermi.

To primälo viacero inštitúcii ako aj napríklad MMF hľadať lepšie alternatívy. A mnoho z nich skončilo návratom k pôvodnému princípu bankovníctva – k ochrane a sprostredkovaniu kapitálu. Bankár by nemal byť človek, ktorý rozdáva úvery, ale ten, ktorý spája majiteľov kapitálu s tými, ktorí si ho potrebujú požičať. To by znamenalo koniec rezervného bankovníctva.

Zdá sa, že jediným skutočným riešením je aby peniaze mohol vyrábať každý. Aby sa vytvoril trh peňazí, kde prežijú iba tie formy, ktoré sú najdôveryhodnejšie. Pretože iba tam, kde existuje trh, existuje boj o prežitie, čiže iba tam existuje progres.

 

Zdroj: finweb.hnonline.sk

Máte otázku?
 zavolajte nám 052/78 77 901
 napíšte nám info@zinceuro.sk