03.12.2015

Rozdiel medzi úrokom a RPMN

Rozdiel medzi úrokom a RPMN

Ukazovateľ, ktorý vám pomôže pri výbere dostupných pôžičiek či úverov, pomocou ktorého sú vzájomne porovnateľné. Ročný Zinc úrok je v takej istej výške ako RPMN.

Väčšina klientov sa pri rozhodovaní výberu tej „správnej“ pôžičky alebo úveru pozerá iba na výšku úroku. Výška úrokovej sadzby však nie je ten správny ukazovateľ. Pozrieme sa bližšie, ktorý ukazovateľ vám lepšie pomôže pri výbere dostupných pôžičiek či úverov, pomocou ktorého sú vzájomne porovnateľné.

 

Úroková sadzba

Ak si zoberiete pôžičku, okrem úroku ktorý platíte, sú s ňou spojené aj ďalšie iné poplatky (pravidelné alebo jedno rázové). Napríklad je to poplatok za vybavenie, povinné poistenie ak existuje, vedenie úverového účtu a podobne. Tým pádom úroková sadzba vám nedáva presný obraz o celkovej cene pôžičky. Rozdiel medzi úrokovou sadzbou a ročnou percentuálnou mierou nákladov (RPMN) je v tom, že RPMN udáva, aké sú aj ďalšie poplatky spojené s danou pôžičkou.

 

Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN)

RPMN je číslo, ktoré nie je zhodné s ročnou úrokovou sadzbou. Hodnota RPMN je obvykle vyššia ako je úrok a udáva koľko prostriedkov navyše musí spotrebiteľ zaplatiť, keď si požičiava peniaze či už bankovej alebo nebankovej spoločnosti. Ide o úrokovú mieru zahŕňajúcu aj úrok, ktorá je  prepočítaná na jeden kalendárny rok a zohľadňuje nielen úroky, ktoré za pôžičku či úver zaplatíme, ale aj všetky poplatky, ktoré si spoločnosť poskytujúca pôžičku účtuje. Do výpočtu RPMN však obvykle  nevstupujú sankcie za neplnenie si dlžníckych povinností ako napríklad upomienky. V ideálnom prípade by sa hodnota úroku mala zhodovať s RPMN. Znamenalo by to, že s pôžičkou nie sú spojené žiadne ďalšie dodatočné poplatky. Táto situácia však v praxi nie je bežná.

 

RPMN v Zinc Euro

Ročný Zinc úrok, ktorý vám je prezentovaný,  je v takej istej výške ako RPMN a viete si presne prerátať koľko vás bude daná pôžička stáť (v prípade splnenia všetkých zmluvných podmienok). Pozrite sa aké sú možnosti požičať si cez Zinc Euro, a.s. na www.zinceuro.sk

 

Faktory, ktoré vplývajú na hodnotu RPMN

  • - výška poskytovanej pôžičky alebo úveru
  • - doba splatnosti
  • - výška nákladov (splátok a poplatkov, ktoré súvisia s poskytnutím pôžičky)
  • - informácia o výške splátok a prípadných ďalších platieb
  • - informácie o lehote splatnosti každej splátky a iné

 

Vo väčšine prípadov sa dá vyvodiť záver, že čím je hodnota RPMN nižšia, tým je daný úver výhodnejší. Avšak nie je tomu tak vždy. Tento vzťah platí len v tom prípade, že sa jedná o dve pôžičky s identickými podmienkami, čiže rovnaká výška pôžičky/úveru a rovnaká doba splatnosti.

 

Ako získať čo najlepšiu úrokovú sadzbu?

Kontakt v prípade otázok:
tel.: +421 52 78 77 901
e-mail: mmichalakova@zinceuro.sk

Miroslava Michaláková

Máte otázku?
 zavolajte nám 052/78 77 901
 napíšte nám info@zinceuro.sk