28.12.2015

Poplatky pri predčasnom splatení pôžičky

Poplatky pri predčasnom splatení pôžičky

Výhodným typom pôžičky je pôžička od ľudí pre ľudí cez Zinc, ktorá ponúka svojím klientom aj možnosť predčasného vyplatenia pôžičky bez vysokých poplatkov.

Dnešná rýchla doba sa prejavuje v každodennom živote všetkých ľudí. Udržať si rýchlorastúci trend v spoločnosti je častokrát náročné bez využitia tzv. cudzích zdrojov. V rámci cudzích zdrojov sú samozrejme zahrnuté aj pôžičky, či úvery od bankových a nebankových spoločností.

Okrem klasických spotrebiteľských úverov, už aj na Slovensku poznáme spoločnosti, ktoré poskytujú  kolektívne pôžičky od ľudí pre ľudí. Systém známy v zahraničí ako peer-to-peer lending sa na Slovensku dostáva do povedomia ako pôžičky od ľudí pre ľudí.

Určite má dnes každý človek nejaký typ pôžičky. Dom na hypotéku, auto na lízing, práčku na splátky, telefón na paušál alebo len obyčajný spotrebiteľský úver na rekonštrukciu bytu. Nie je hanbou mať pôžičku či úver, problém je ak ľudia precenia svoje možnosti.

Výhodným typom pôžičky je určite pôžička od ľudí pre ľudí cez spoločnosť Zinc Euro. Tento druh pôžičky je výhodnejší oproti bankám, pretože Zinc zabezpečuje férové podmienky pre všetky zúčastnené strany. Pôžičky cez Zinc sú poskytované s nižším úrokom ako v banke a vybavovanie prebieha online.

 

Predčasné vyplatenie pôžičky v Zinc

Zinc Euro ponúka svojím klientom aj možnosť refinancovania úverov z iných finančných inštitúcií a samozrejme s možnosťou predčasne pôžičku vyplatiť bez vysokých poplatkov.

V prípade, že máte záujem o predčasné vyplatenie pôžičky je dôležité splniť niekoľko podmienok. Najprv je potrebné požiadať o vyčíslenie zostatku ku konkrétnemu dňu, ktoré Vám bude poskytnuté na základe žiadosti. Minimálne 14 dní vopred musíte upovedomiť Zinc na túto skutočnosť.

Suma predčasného splatenia bude vyčíslená spolu s úrokom, ktorý musíte zaplatiť do dňa predčasného splatenia. Zinc účtuje poplatok za predčasné splatenie, ktorý bude k celkovej vyčíslenej sume prirátaný.

Vyplatiť pôžičku predčasne si musí každý klient premyslieť, nakoľko prvá žiadosť o vyčíslenie zostatku je bez poplatkov, ale každé ďalšie vyčíslenie už je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka poplatkov. Ak k dátumu predčasného splatenia nebudú pripísané finančné prostriedky na Zinc účte, žiadosť o predčasné splatenie bude považovaná za bezpredmetnú a všetky zmluvne dohodnuté náležitosti pokračujú ako pred žiadosťou o predčasné splatenie, vrátane splácania podľa splátkového kalendára.

Mgr. Simona Gregová

Kontakt v prípade otázok:
Infolinka: +421 52 78 77 901
e-mail: info@zinceuro.sk

Máte otázku?
 zavolajte nám 052/78 77 901
 napíšte nám info@zinceuro.sk