09.02.2016

Doklady potrebné k žiadosti o pôžičku

Doklady potrebné k žiadosti o pôžičku

Zoznam žiadateľov je rozmanitý, od zamestnancov, podnikateľov, dôchodcov až po mamičky na materskej dovolenke, preto aj doklady sú rozdelené podľa pracovného zaradenia.

Načo sú poskytovateľom pôžičiek doklady klienta?

V tejto finančne náročnej dobe je úplne bežné požiadať o pôžičku spoločnosť, ktorá pôžičku poskytuje. Ja osobne nepoznám spoločnosť, ktorá by pred schválením žiadosti o pôžičku doklady nepožadovala. Každá seriózna spoločnosť má zoznam dokladov, ktoré je potrebné ku žiadosti o pôžičku priložiť. Doklady klientov slúžia klientovi na jeho ochranu pred zneužitím jeho osobných údajov inou osobou a spoločnosti na identifikáciu žiadateľa a dokazujú jeho príjem a tým aj jeho schopnosť splácať požičané peniaze. Takýmto spôsobom postupuje aj Zinc Euro.

 

Akí klienti žiadajú o pôžičku?

Zoznam žiadateľov je rozmanitý, od zamestnancov, podnikateľov, dôchodcov až po mamičky na materskej dovolenke, preto aj doklady sú rozdelené podľa pracovného zaradenia. Zinc Euro pre spracovanie žiadosti vyžaduje od každého klienta dva doklady totožnosti a doklady potvrdzujúce príjem.

 

Aké doklady treba poslať?

Dokladmi totožnosti sú občiansky preukaz a vodičský preukaz alebo rodný list, prípadne pas. Ako doklady o príjme slúžia výpisy z účtu za posledné 2 mesiace a výplatné pásky pre zamestnanca. Mamičky na materskej dovolenke dokladajú výmer materského alebo rodičovského príspevku, dôchodcovia výmer o dôchodku, podnikatelia a živnostníci Potvrdenie o výške daňovej povinnosti z Daňového úradu. Zamestnanci v zahraničí dokladujú okrem výpisov z účtu pracovnú zmluvu v slovenskom jazyku a výplatné pásky, tak isto je to i u opatrovateliek v zahraničí.

 

Zoznam kompletných dokladov potrebných pre prehodnotenie žiadosti o pôžičku:

Zamestnanec na Slovensku:

 • -          Občiansky preukaz
 • -          Vodičský preukaz (alebo rodný list alebo preukaz poistenca prípadne pas)
 • -          Kompletné výpisy z účtu za posledné dva mesiace
 • -          Výplatné pásky za posledné dva mesiace
 • -          Potvrdenie o príjme žiadateľa o pôžičku

https://www.zinceuro.sk/../uploads/wysiwyg/documents/Potvrdenie_zamestnavatel.pdf


Zamestnanec v zahraničí:

 • -          Občiansky preukaz
 • -          Vodičský preukaz (alebo rodný list alebo preukaz poistenca prípadne pas)
 • -          Pracovná zmluva v slovenskom jazyku
 • -          Kompletné výpisy z účtu za posledné dva mesiace alebo výplatné pásky za posledné dva mesiace alebo Potvrdenie o príjme žiadateľa o pôžičku

 

 

SZČO:

 • -          Občiansky preukaz
 • -          Vodičský preukaz (alebo rodný list alebo preukaz poistenca prípadne pas)
 • -          Kompletné výpisy z účtu za posledné dva mesiace
 • -          Potvrdenie o výške daňovej povinnosti SZČO na našom tlačive 
 • https://www.zinceuro.sk/../uploads/wysiwyg/documents/Potvrdenie_szco_2016.pdf

 

Poberateľ dôchodku (starobný, invalidný, výsluhový):

 • -          Občiansky preukaz
 • -          Vodičský preukaz (alebo rodný list alebo preukaz poistenca prípadne pas)
 • -          Kompletné výpisy z účtu za posledné dva mesiace alebo potvrdenie z pošty dokladujúce príjem a výšku dôchodku
 • -          Výmer dôchodku z príslušného úradu

 

Materská dovolenka:

 • -          Občiansky preukaz
 • -          Vodičský preukaz (alebo rodný list alebo preukaz poistenca prípadne pas)
 • -          Kompletné výpisy z účtu za posledné dva mesiace
 • -          Výmer materského alebo rodičovského príspevku

 

Opatrovateľ/ka:

 • -          Občiansky preukaz
 • -          Vodičský preukaz (alebo rodný list alebo preukaz poistenca prípadne pas)
 • -          Rozhodnutie o priznaní príspevku za opatrovanie
 • -          Kompletné výpisy z účtu za posledné dva mesiace
 • -          Potvrdenie z pošty dokladujúce príjem a výšku príspevku za opatrovanie

 

Ako sa doklady posielajú?

Po zaregistrovaní žiadosti o pôžičku na www.zinceuro.sk je možné doklady doložiť viacerými spôsobmi. Najrýchlejšie budú spracované, ak ich priložíte priamo ku žiadosti po prihlásení sa do „moja zóna“ na našej webovej stránke. Tiež ich môžete poslať mailom na adresu info@zinceuro.sk alebo poštou na našu korešpondenčnú adresu: Zinc Euro, a.s., Karpatská 3256/15,  058 01 Poprad

Po zaslaní dokladov je každá žiadosť o pôžičku individuálne prehodnotená a klienta o výsledku prehodnotenia žiadosti  vždy informujeme telefonicky alebo mailom.

 

Kontakt v prípade otázok:
tel.: +421 52 78 77 901
e-mail: lgandzalova@zinceuro.sk

Lenka Gandžalová

Máte otázku?
 zavolajte nám 052/78 77 901
 napíšte nám info@zinceuro.sk