11.12.2015

Ako sa nestať neplatičom

Ako sa nestať neplatičom

Komunikáciou a riadnym plnením si svojich záväzkov predídete zbytočnému „navýšeniu“, ktoré v konečnom dôsledku budete musieť tak či tak vyrovnať.

Žijeme v dobe, kedy sú peniaze nevyhnutné pre každodenné uspokojovanie našich potrieb. Časy výmenných obchodov už dávno skončili. Každý chce pre seba a pre svoju rodinu zabezpečiť takú životnú úroveň, aby bol spokojný a aby si mohol vychutnávať výdobytky súčasnosti. Ak nemáte dostatok vlastných finančných prostriedkov a potrebujete naraz väčšiu sumu peňazí napríklad na opravu či kúpu auta, prípadne rekonštrukciu alebo iné nepredvídané výdavky, požičiate si. Jednoduché rozhodnutie, ktoré však v sebe ukrýva isté dôležité otázky, ktoré si musíte správne a triezvo zodpovedať.

 

 1. Koľko si skutočne potrebujem požičať?

Ak nie ste ochotný počkať kým si nasporíte, ste náchylný požičať si viac ako skutočne nevyhnutne potrebujete. Poviete si: „Veď keď už si chcem požičať, prečo si nezobrať o „trošku“ viac a nepocestovať s novým autom aj na dovolenku.“ V skutočnosti však nevyhnutne potrebujete iba auto.  Na dovolenku je vhodnejšie si nasporiť aj keď budete musieť rok počkať.  

 

 2. Koľko som reálne schopný mesačne splácať?

Je dôležité spočítať si celkové terajšie zadlženie a pripočítať k nemu budúcu splátku, či následne celkové zadlženie nepresiahne rodinný rozpočet príjmov a únosnú mieru.  Nikdy „nechoďte“ na hranu! Taktiež nezabudnite zobrať do úvahy, či príjem, ktorý máte v súčasnosti je perspektívny.

 

 3. Mám vytvorenú dostatočnú rezervu?

Máte spočítané všetky svoje mesačné výdavky a príjmy. Vychádza vám, že bez problémov zvládnete aj budúcu splátku. No čo v prípade, že sa vyskytne nový nepredvídateľný výdavok? Budete mať na splátky aj potom? Odporúčam vám aby ste na takéto prípady mali vytvorenú rezervu. Podľa štatistík vychádza, že rezerva by mala byť minimálne vo výške polročných výdavkov.

Po triezvom zodpovedaní si všetkých otázok a zvážení svojich reálnych schopností, ste sa rozhodli si požičať. Ponúkame zopár odporúčaní, aby ste sa vyhli platobnej neschopnosti.  Hneď po schválení,  je vhodné vybrať si spôsob splácania jednotlivých splátok. Najideálnejšie je zriadiť si trvalý príkaz z účtu, na ktorý vám chodí mzda a to v blízkej dobe po jej obvyklom pripisovaní. Samozrejme nezabudnite na dátum splatnosti splátky, ktorú vám určil veriteľ. Prípadne môžete požiadať zamestnávateľa o priamu zrážku zo mzdy, aby ste mali istotu, že neminiete peniaze skôr ako by mala ísť splátka.

Nezabúdajte, že na „splnenie“ vašich potrieb vám niekto požičal.  Čiže peniaze, ktoré vám pomohli nie sú vaše a ste povinný ich vrátiť.

 

4. Neschopnosť splácania v Zinc Euro

Napriek všetkej ostražitosti a opatrnosti, ak sa z akýchkoľvek dôvodov stane, že nemôžete uhradiť mesačnú splátku v stanovenom termíne, je potrebné o tejto skutočnosti ihneď  upovedomiť veriteľa, teda toho, kto vám pôžičku poskytol.       

Zinc Euro rozumie množstvu každodenných povinností, pre ktoré môže uniknúť termín splatnosti splátky. Práve preto Zinc Euro ešte vopred pripomenie dátum splatnosti formou krátkej SMS správy. V prípade omeškania splátky,  klient bude kontaktovaný telefonicky, prípadne krátkou SMS správou alebo e-mailom a uniknutý termín splatnosti tým pripomenie. Dátum splatnosti všetkých splátok v Zinc Euro, sa dá kedykoľvek pozrieť po prihlásení sa do „Moja zóna“.  Ak aj napriek upozorneniu nedôjde k úhrade  nedoplatku, Zinc Euro zasiela upomienku na základe podpísanej Rámcovej zmluvy. Zároveň je naúčtovaný aj poplatok, v ktorom sú pokryté dodatočné náklady, ktoré vzniknú spoločnosti extra komunikáciou či administratívou.

Komunikáciou a riadnym plnením si svojich záväzkov predídete zbytočnému „navýšeniu“, ktoré v konečnom dôsledku budete musieť tak či tak vyrovnať. Preto je dôležité, aby ste v prípade problémov s nesplácaním, s nami bezodkladne komunikovali, keďže sa vždy snažíme klientom pomôcť a dá sa s nami dohodnúť.

Ako získať čo najlepšiu úrokovú sadzbu

Kontakt v prípade otázok:
Infolinka: +421 52 78 77 901
e-mail: djackovicova@zinceuro.sk

Denisa Jackovičová

Máte otázku?
 zavolajte nám 052/78 77 901
 napíšte nám info@zinceuro.sk